ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | služby | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

DataCAD 23 LT CZVerze LT se hodí jako následná licence do kanceláří nebo pro zpracování projektů menšího rozsahu. Základní rozdíly jsou v maximální velikosti ukládaného výkresového souboru, maximální počet použitých hladin, možnosti tvorby vlastních typů čar, identifikace prvků, práce s texturami a materiály, texty a šrafy ve výkrese nezávislé na měřítku, Booleanovské operace, práce s X-REF (externí referenční soubory), možnosti importů a exportů (DWG, SKP, ACO, 3DS, STL, PDF,…) atd.

Podrobné srovnání naleznete v následující tabulce:
  DataCAD 22 Prof. DataCAD 22 LT
Obecné
64-Bit databáze s dvojitou přesností
Maximální velikost výkresového souboru
1 024MB
32MB
Automatické očištění nepoužívaných dat
Komprese výkresového souboru
 
Automatické zálohování a obnova
Manažer symbolů
Knihovna 2D/3D symbolů
3200+
3200+
Textové atributy symbolu
Maximální počet uživatelských typů čar
256
256
Maximální počet uživatelských šrafovacích vzorů
neomez.
neomez.
Manažer čar
Vytváření vlastních typů čar ve výkresu
 
Maximální počet hladin
32 768
1 000
Maximální počet ikon na panelu nástrojů
neomez.
neomez.
Maximální počet znaků jména hladiny
256
256
DCAL (DataCAD Applications Language) programovací jazyk
Nastavené výběry
 
Text k měřítku
 
Uživatelská klávesová makra
 
Pevně zakódovaná klávesová makra
 
Identifikace prvků
 
Uživatelsky definované standardní výkresy
 
Editovatelné seznamy délek, úhlů a měřítek
Manažer šrafování
B-Spline, maximální počet kontrolních bodů
20
20
3D desky a polygony - maximální počet kombinací
256
256
DCAL pro Delphi Included
DCAL pro C++ Included
Architektonické měřítko frakce 1/64, 1/128, 1/256
 
64-Bit seznam s dvojitou přesností
Kreslení kompresi souborů
 
Vložené typy čar
Vložené šrafovací vzory
Bézier, maximální počet kontrolních bodů
20
20
3D Parametrické tvary (koule, kužel, atd.) Max. rozdělení
128
128
Stíny
procházka v reálním čase
 
7 uživatelem - definovatelné zdroje světla (variabilní barvy)
1 zdroj slunečního záření
vrhání stínů (variabilní barvy)
Vrstvení scény na pozadí fotografie
Vlastní hrana - rozhraní barvu, šířku, a překročení
Anti-aliasing stínování
Mapování textur
 
definice Materiálu podle barvy
 
definice Materiálu podle vrstvy
 
definice Materiálu podle subjektu
 
Rendering
procházka v reálním čase
3 Pevné okolní zdroje světla
1 zdroj slunečního záření
uživatelem - definovatelné zdroje světla (variabilní intenzity)
uživatelem - definovatelné zdroje světla (variabilní barvy)
Raytraced vrhání stínu
Anti-aliasing rengering
Raytracing
Náhled Dynamického 3D materiálu
Průhlednost
Odraz
Vyhlazování
Vlastní osvětlení
Mapování textur
Maskováni textur
Originál textura
Definice materiálu podle barvy
Definice materiálu podle vrstvy
Definice materiálu podle subjektu
Zahrnuté bezešvé textury
250
250
Zahrnutá materiálová definice
600+
600+
Zahrnuté pozadí
Import materiálů a textur z o2c objektů
 
Import materiálů a textur ze SketchUp souborů
Vložení fotografie na pozadí
Vložení materiálové definice
3D Modelování
3D křivky
Sluneční stínový Shader
 
B-Spline a Bézier křivky s vytlačováním
 
Možnosti normály polygonú
Modelování základních 3D těles
Skrývání neviditelných hran (vektorově)
Skrývání neviditelných hran (rastrově)
Digitální model terénu (Drop Mesh)
TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) plocha
 
3D Výřez
 
Nástroje 3D řezu (zalomený řez)
 
o2c-objektový prohlížeč
Konverze TrueType fontů do 3D
3D Booleanovské operace
 
3D Edit Planes
 
Modelování povrchů
2D Kreslení
Inteligentní parametrické šipky
Inteligentní náhled symbolů
 
Zámek úhlu textu
 
Text nezávislý na měřítku
 
Rozměry nezávislé na měřítku
 
Symboly nezávislé na měřítku
 
SClips (Ořezový hranol symbolu)
 
Podpora SHX fontů
Editor vlastností prvků
 
DataCAD TrueType Fonty
Inteligentní zdi
Inteligentní okna a dveře
Grafický identifikátor úchopového bodu
Uživatelsky definované čáry
Uživatelsky definované asociativní šrafovací vzory
Asociativní kótování (DIN a AS1100)
Uchopování objektů
Virtuální uchopování objektů
GetSnap krokování
Metoda zadávání pomocí směru a délky
Souřadný systém Směr/Délka
Relativní a absolutní Kartézský souřadný systém
Relativní a absolutní polární souřadný systém
XREFs (externí referenční soubory)
 
XClips (ořezání referenčních souborů)
 
HyperView linking
 
Hyperlink k externím souborům
 
Hyperlink k Internet URL
 
Příkazový řádek Alias
 
Kontrola pravopisu s vícejazyčnými slovníky
 
Vyhledávání uzavřeného obrysu při šrafování
 
Vyřazovací výplně
 
Barevné výplně
Vzorové výplně
Bitmapové výplně
Manažer hladin s podporou dlouhých názvů hladin
Automatické vymazání průsečíků zdí
Uživatelsky nastavitelné mazání průsečíků zdí
Styl psaní tužkou
Uchopení za chodu
Self-XREFs (Vnitřní referenční soubor)
 
SketchUp XREF
 
Navázání XREF na symbol
 
Křivka a související nástroje pro úpravy
 
Fence Clips
 
Sloučení hranic ořezu
 
Architektonické styly textu (vektorově)
Podpora pro písma TrueType
Trvalý (nemodální) manažer vrstev
 
Víceřádkový text (MText)
Šrafování nezávislé na měřítku
 
Kompatibilita souborů (Otevření, Import nebo Vkládání)
.SKP
SketchUp 7 - 2015
 
 
.XLS
 
MS Excel
 
 
.PAK
 
DataCAD Pak–N-GO
 
 
.DMF
DataCAD Materiál
 
 
.DWG
 
 
AutoCAD R2004 až R2009 výkresový soubor
 
 
.DXF
Data exchange Format soubor
 
 
.AEC
DataCAD výkresový soubor (dvojnásobná přesnost)
 
 
.DC5
DataCAD výkresový soubor
 
 
.DLF
DataCAD hladinový soubor (dvojnásobná přesnost)
 
 
.LYR
DataCAD hladinový soubor
 
 
.DSF
DataCAD soubor symbolů (dvojnásobná přesnost)
 
 
.SM3
DataCAD soubor symbolů
 
 
.DC+
DataCAD Plus výkresový soubor
 
 
.LY+
DataCAD Plus hladinový soubor
 
 
.SM+
DataCAD Plus soubor symbolů
 
 
.TXT
ASCII textový soubor
 
 
.WMF
Windows Metafile
 
 
.EMF
Enhanced Windows Metafile
 
 
.O2C
 
Objects to See soubor
 
 
.ACO
 
ArCon soubor
 
 
.3DS
 
3D Studio
 
 
.STL
 
Stereo Lithography
 
 
.BMP
Windows bitmapa
 
 
.JPG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) soubor
 
 
.GIF
Graphic Interchange Format
 
 
.TIF
Tagged Image Format soubor
 
 
.TGA
Truevision Targa Graphic
 
 
.PNG
Portable (Public) Network Graphic
 
 
.PCX
PC Paintbrush Bitmap Graphic
 
 
.PCD
Kodak Photo-CD obrázek
 
 
.DWG
AutoCAD R12 - 2015 výkesový soubor
 
 
Kompatibilita souborů (Uložit jako, Export nebo Kopírování)
.SKP
 
SketchUp 7 - 2015
 
 
.DWG
 
AutoCAD R12 - 2015 výkesový soubor
 
 
.PAK
 
DataCAD Pak–N-GO
 
 
.DMF
DataCAD Materiál
 
 
.3DS
3D Studio
 
 
.DXF
Data Exchange Format soubor
 
 
.DWF
 
WHIP! (Design Web Format)
 
 
.AEC
DataCAD výkresový soubor (dvojnásobná přesnost)
 
 
.DLF
DataCAD hladinový soubor (dvojitá přesnost)
 
 
.DSF
DataCAD soubor symbolů (dvojitá přesnost)
 
 
.TXT
ASCII text soubor
 
 
.WMF
Windows Metafile
 
 
.EMF
Enhanced Windows Metafile
 
 
.O2C
Objects to See soubor
 
 
.ACO
 
ArCon soubor
 
 
.STL
 
Stereo Lithography
 
 
.BMP
Windows bitmapa
 
 
.JPG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) soubor
 
 
.TIF
Tagged Image Format soubor
 
 
.TGA
Truevision Targa Graphic
 
 
.PNG
Portable (Public) Network Graphic
 
 
.PCX
PC Paintbrush Bitmap Graphic
 
 
.EPS
Encapsulated PostScript
 
 
.PCD
Kodak Photo-CD obrázek
 
 
.PRN
Windows tiskový soubor
 
 
.PDF
 
Adobe® Acrobat® Portable Document soubor
 
 
.WRL
 
Virtual Reality Markup Language (VRML) soubor
 
 
.RAY
 
 
DC Render soubor
 
 
Tisk a Plotrování
Podpora všech Windows-kompatibilních tiskáren a plotrů
WYSIWYG tiskový náhled
Víceměřítkový tisk
 
Přímý dávkový tisk a do formátů .PRN a .PDF
 
Tisk do PDF s hladinami
 
Razítko souboru (datum, čas, soubor)
Vybrat všechno (CTRL + A)
 
Mapováni 255 barev na 15 per
 
Převod vícemeřítkového tisku do DWG
 
Mapa s 15 barvami a pery
 
Kompatibilita
Windows 10
Windows 8.x
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Multi zobrazení
Kopírování, vkládaní z/do Windows aplikací
Rozpoznání sítě
Podpora Windows XP prostředí
MDI (vícepohledové rozhraní)
Standardní panel nástrojů
Uživatelsky definovaný panel nástrojů
Výběr nejpoužívanějších ikon
User-definable context-sensitive icon toolbars
Globální, neomezené undo / redo
Dynamické zvětšení kolečkem myši
Dynamické posouvání pomocí myši
Automatická 3D tvorba krovů včetně výstupu pro rozpočet
Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů